Digitalizácia dokumentov

V našich zabezpečených priestoroch zdigitalizujeme výkonnými skenovacími zariadeniami dokumenty v klientom požadovanom formáte a kvalite. Po vyhotovení elektronickej kópie však ZOSTÁVA ZACHOVANÁ zákonná povinnosť uchovať papierový dokument počas jeho lehoty uloženia. MÁME RIEŠENIE ako to zmeniť. Ak máte záujem o zriadenie „bezpapierovej kancelárie“ kontaktujte nás.

Kontakt